De elektronische snelweg voor facturen naar overheden en meer en meer bedrijven.

Soluz.io is een gecertificeerde PEPPOL access point provider.

Verbinden met PEPPOL kan alleen via een gecerficeerd access point. Zoals een telecom bedrijf uw bedrijf met het telefoonnetwerk verbindt, verbindt een access point u met het PEPPOL netwerk.

Soluz.io is een gecertificeerd PEPPOL access point provider en kan facturen voor u verzenden en ontvangen.

Wat is Peppol?

PEPPOL staat voor Pan European Public Procurement Online. Het is een  infrastructuur voor de uitwisseling van elektroische bedrijfsdocumenten en stelt organaisaties in staat om op een snelle, veilige en efficiënte manier facturen uit te wisselen.

Fcaturen versturen via PEPPOL betekent: